شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳۱۰:۲۱
صفحه اول > فهرست فعالیت و خدمات > خدمات > ارتباطات و تلفن همراه
۲۲۱۴۲۱۷۸ , ۲۲۱۴۲۱۷۳ , ۲۲۱۴۲۲۴۷
سعادت آباد - بین میدان کاج و قیصر امین پور
منطقه: ۲     کد پستی: ۱۹۹۸۷۵۸۴۱۳www.tct.ir
ravabetomoomi_m2@tct.ir
- ساعت کار کلیه مراکز از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۱۵ است.
- محدوده مرکز مخابرات سلمان فارسی: سعادت آباد، بلوار مدیریت، کجویی، میدان کاج، نیایش
شرکت مخابرات استان تهران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است. اهداف کلان شرکت ایجاد ، توسعه و حفظ تفاهم با مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت و خدمات ارتباطی استان تهران و کمک به ارتقاء سطح آموزش و انگیزه های کاری و سازمانی کارکنان با محوریت مسئولیت پذیری و ارتقای سطح بهره وری می باشد.
موارد مشابه بر اساس:
نحوه خدماتمحدودهمنطقه